eng На главную Поиск Контакты


ОН-ЛАЙН КАПИТАЛ - инвестиционная компания

Он-лайн капитал является одной из ведущих инвестиционных компаний Украины, созданной в 2000 году...


Узнать больше
Объединяя две стороны...
 »  О нас  »  Обявления


Повідомлення про збори КІРОВОГРАДБЛЕНЕРГО

04-01-2019


Повідомлення про збори ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО

04-01-2019


Повідомлення про збори ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО

04-01-2019


Публічна безвідклична вимога ПрАТ Дніпровагонмаш

30-10-2018


Повідомлення про збори ДНІПРОВАГОНМАШ

29-10-2018


Публічна безвідклична вимога ПрАТ РЗТ

03-09-2018


Публічна безвідклична вимога ПрАТ "Новополтавський кар'єр"

08-08-2018


Публічна безвідклична вимога ПАТ "ОКЗДХ"

31-07-2018


Публічна безвідклична вимога ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

12-07-2018


Повідомлення про збори ПрАТ "РІВНЕАЗОТ"

11-07-2018


Публічна безвідклична вимога ПАТ "Укрсоцбанк"

26-06-2018


Публічна безвідклична вимога Приватного Акціонерного Товариства "Авдіївський коксохімічний завод"

10-05-2018


Публічна безвідклична вимога ПрАТ "МК "Азовсталь"

23-03-2018


Публічна безвідклична вимога ПрАТ "Запорожкокс"

23-03-2018


Публічна безвідклична вимога ПрАТ "Північний ГЗК"

21-03-2018


Повідомлення ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"

20-03-2018


Повідомлення АСК "УКРРІЧФЛОТ"

20-03-2018


Публічна безвідклична вимога ПАТ "КРЕДОБАНК"

16-03-2018


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗКЗ"

15-03-2018


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Супер"

15-03-2018


Публічна безвідклична вимога ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"

16-01-2018


Уточнення ПАТ ЗАХІДЕНЕРГО

08-12-2017


Уточнення ПАТ ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО

08-12-2017


Публічна безвідклична вимога ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО

08-12-2017


Публічна безвідклична вимога "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

28-11-2017


Повідомлення акціонерам АСК "Укррічфлот"

22-11-2017


Публічна безвідклична вимога ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО

21-11-2017


ЗМІНИ до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Он-лайн капітал»

17-08-2017

Відповідно до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 №148 (далі – Рішення), депозитарним установам передбачено внесення змін до внутрішніх документів депозитарних установ у відповідність до норм, встановленим Рішенням №148.

Звертаємо вашу увагу, що з 18.07.2017 року, у відповідністі до норм Рішення №148, внесено зміни до положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Он-лайн капітал» (надалі- Положення), а саме, Положення доповнено новим розділом:

”Розділ X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України”Щодо приведення договорів у відповідність новим рішенням НКЦПФР

17-08-2017
ДО УВАГИ  ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТОВ «ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ»!

Відповідно до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017  №148 (далі–Рішення), депозитарним установам необхідно здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами, у відповідністі до цього Рішення.

Звертаємо вашу увагу, що з 18.08.2017 року, у відповідністі до норм Рішення №148, вступає у дію нова редакція  договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Доводимо до відома депонентів інформацію щодо необхідністі звернення до депозитарної установи та внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.Нова редакція Внутрішнього положення про депозитарну діяльність

ШАНОВНІ ДЕПОНЕНТИ!
Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Он-лайн капітал» (у т.ч. з оновленими формами вхідних документів та розпоряджень депозитарної установи на проведення операцій). Нова редакція Положення набирає чинності з 05.01.2017 року.


Для інвалідів

Шановні клієнти та особи, що звертаються за наданням послуг до ТОВ «Он-лайн капітал» !

Якщо при наданні фінансових послуг Товариством Ви маєте особливі потреби, то просимо попередньо звернутись за телефонами +38 (044) 467 79 70 та +38 (044) 467 79 75 до відповідального працівника Холодецького Володимира Цезарійовича. та повідомити про характер допомоги, яку Вам необхідно надати, зокрема:

- забезпечити провідника до безпосереднього приміщення Товариства;

- забезпечити читання уголос документів, що стосуються надання Товариством фінансових послуг, для осіб з вадами зору або інших осіб, які не мають змоги з певних причин самостійно прочитати документ;

- забезпечити проведення ідентифікації та верифікації за місцем проживання або іншим місцем, вказаного Вами;

- забезпечити іншою допомогою, якої Ви потребуєте.

З повагою, Генеральний директор

ТОВ «Он-лайн капітал»

Почапський М.О.

Наказ


Оголошення

Шановні Клієнти!
Просимо всіх акціонерів, з якими були укладені Договори про відкриття рахунку у цінних паперах та Договори про обслуговування рахунку в цінних паперах до набрання чинності Рішення НКЦПФР від 24.06.2014 р № 807 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України», тобто до 05.08.2014 року, привести Договір у відповідність до Рішення НКЦПФР № 807 від 24.06.2014 року та відповідно Рішення НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013 року із змінами та доповненнями, для чого пропонуємо договори викласти в новій редакції.


Оголошення

Шановні Клієнти! Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не здійнив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Всім акціонерам, які не виконали вимог законодавства і продовжують обслуговуватись на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, ТОВ “Он-лайн капітал” у визначені законодавством строки встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів таких акціонерів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.Скасування таких обмежень буде здійснено депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.


Оголошення

Шановні Клієнти!25.11.2014 року набирає чинності Закон України від 14.10.2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»,яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».Змінено перелік даних, які повинен встановити суб’єкт первинного фінансового моніторингу при здійсненні ідентифікації юридичної особи у випадках, встановлених законодавством.Так, починаючи 25.11.2014 року під час ідентифікації юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити замість відомостей про контролерів юридичної особи, відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи.Згідно Закону, кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому фізичною особою - кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.Операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за документами які надійшли до ТОВ «Он-лайн капітал» з 25.11.2014 року, будуть проводитися виключно за наявності інформації про кінцевого вигодоодержувача.


Контакты

ул. Шота Руставели, 16
5-й этаж
Украина, Киев 01001

Тел/факс: +38 044 467 79 70
                  +38 044 467 79 75
написать письмо


Узнать больше

Украина 01023, г. Киев, ул. Шота Руставели 16, эт. 5, тел/факс (+38044) 467-79-70

© Copyright ООО "Он-лайн капитал"
Политика сайта